Earth Hour Global
ކީރިތި ޤުރްއާންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ
ކީރިތި ޤުރްއާންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ
ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
  • އާބާދީ: 781
  • އަންހެން: 362
  • ފިރިހެނުން: 383
  • ދަރިވަރުން: 140
  • އާބާދީ އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތް: 0.8%
  • ދިރިއުޅޭ ގޯތީގެ އަދަދު: 96
  • ދިރިނޫޅޭ ގޭގެ އަދަދު: 52
  • ރަސްމީ އިދާރާތަކުގެ ޢަދަދު: 07
  • ރަށުގެ ދިގުމިން: 0.950KM
  • ރަށުގެ ފުޅާ މިން: 0.350KM